Input your search keywords and press Enter.

นักแล่นใบ 229 คน ชิงชัยการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทย

 

ที่ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เป็นประธาน เปิดการแข่งขันเรือใบ รายการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 พร้อมด้วย พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาเรือใบ 299 คน และผู้ปกครอง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ กล่าวว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย อนุมัติให้สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ จัดการแข่งขันเรือใบ รายการชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ในครั้งนี้ เพื่อให้นักกีฬาเรือใบของประเทศไทยได้มีการตื่นตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอ ในการแข่งขันระบดับต่าง ๆ เพื่อจะได้นำผลการแข่งขันไปพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น นำสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และยังเป็นการเพิ่มความชำนาญสำหรับนักกีฬาเก่า และยังเป็นการสะสมประสบการณ์ให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ในอนาคต

 

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการแข่งขันจัดเรือไว้ 16 ประเภท และไคท์บอร์ด 7 ประเภท มีสนามแข่งขัน 4 สนาม และมีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 210 ลำ รวมนักกีฬา 299 คน