Input your search keywords and press Enter.

ทนายตั้ม พร้อม ซ้อหนิง สวัสดีปีใหม่และมอบผ้ากันเปื้อนพ่อค้าแม่ค้าตลาดเตาถ่าน


ทนายตั้ม ประทีป นาคบังเกิด พร้อม ซ้อหนิง ออกสวัสดีปีใหม่ และ อวยให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเตาถ่าน หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย ร่ำรวย และมอบผ้ากันเปี้อนเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้บรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายของในตลาดเตาถ่าน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


สำหรับ ทนายตั้ม หรือ นายประทีป นาคบังเกิด เป็นทนายความศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย จังหวัดชลบุรี ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม บนพื้นฐานความเสมอภาคของคู่กรณี และเจตนารมณ์แท้จริงของคู่กรณี


รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดำเนินการส่งต่อประสานงานถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานแห่งสิทธิของประชาชน ที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คดีเพ่งและคดีอาญา ในความผิดอันยอมความได้ ให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี เพื่อแก้ต่าง แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม


ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือคดีต่างๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาแล้วในหลายๆ คดี จนเป็นที่กล่าวขวัญ ในด้านความสามารถ ทางด้านการเป็นทนายความ ในนามของ “ทนายความศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย จังหวัดชลบุรี”