Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ประกอบด้วยกำลังพลจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 40 นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมบริจาครวมจำนวนโลหิต 18,000 มิลลิลิตร
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้เรียนเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย นำโลหิตไปเพื่อสำรองในคลังเลือด แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และนอกจากนั้นยังมีการรับบริจาค ดวงตา อวัยวะ และร่างกายอีกด้วย