Input your search keywords and press Enter.

ฐานทัพเรือสัตหีบ นำกำลังพลเข้าพัฒนาพระตำหนัก ร.9 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ 1 ธ.ค.64 ณ พระตำหนัก ร.9 วัดญาณสังวรารามวรวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นาวาเอก อลงกรณ์ ปลอดดี ผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐท.สส. มาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อย่างพร้อมเพียง


เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(วันชาติ) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดี กินดี ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยราชการต่าง ๆ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธาน และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักของราษฎรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ พระราชทานความร่มเย็นแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า


ในการนี้ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณพระตำหนัก ร.9 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี พัฒนาพื้นที่โดยรอบ ให้มีความสะอาด สวยงาม สง่างาม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ อีกด้วย