Input your search keywords and press Enter.

นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) เป็นประธานพิธีวางศิลา วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ พร้อมรับสมาคมศาลเจ้าแม่ทับทิมสนามชัยเขต เข้าเครือสว่างลำดับที่ 67 โดยองค์โป๊ยเซียนโจวซือได้ประทานชื่อว่า เม่งเช็งเซี่ยงตั๊ว สนามชัยเขต

ที่ อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา ดร.วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีวางศิลา วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ สนามชัยเขต โดยมีนายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ผู้ก่อสร้างวิหาร “หลิ่มเยี่ยงไท้ นางวนิดา พรหมเมฆประธาน ประธานศาลเจ้าและประธานก่อสร้างวิหาร “หลิ่มเยี่ยงไท้ และนาง เครือวัลย์ ตรีรันตนนุกูล นายกสมาคมศาลเจ้าแม่ทับทิม สนามชัยเขต และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษาเม่งเลี้ยง คณะกรรมการบริหารเม่งเลี้ยง คณะกรรมการมูลนิธิในเครือเม่งเลี้ยง ผู้นำองค์กร หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรมตระกูลแซ่ต่าง ๆ
โดยนาย นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ก่อสร้างวิหาร”หลิ่มเยี่ยงไท้ พร้อมคณะกรรมการ ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ถึงนความเป็นมา ในการก่อสร้างศิลา วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ สนามชัยเขต เกิดจากความศรัทธาของ คุณประยูร ตรีรัตนนุกูล (เฮียช้าง) ที่พื้นเพเป็นคน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และมีความศรัทธา ในเจ้าแม่ทับทิม เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้บอกกล่าวกับ เจ้าแม่ทับทิม (อาม่า) ขอให้ทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองและได้ผล ซึ่งธุรกิจและกิจการเป็นไปด้วยดี จึงมีความคิด ที่จะก่อสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิมขึ้น พื้นที่ในการก่อสร้าง ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ประมาณ 5 ไร่ เพื่อทำเป็นวิหารสาขาของมูลนิธิ ฯ เนื่องจากสาธุชนในอำเภอสนามชัยเขต เลื่อมใสศรัทธาองค์โป๊ยเซียนโจวซือทั้งแปด ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้


นอกจากนี้สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) ได้รับสมาคมศาลเจ้าแม่ทับทิมสนามชัยเขต เข้าเครือสว่างลำดับที่ 67 โดยองค์โป๊ยเซียนโจวซือได้ประทานชื่อว่า สมาคมสว่าง ศาลเจ้าแม่ทับทิม เม่งเช็งเซี่ยงตั๊ว สนามชัยเขต


นายอรรถวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า ต้องขอขอบ คุณ ดร.วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ( เม่งเลี้ยง) ที่เดินทางมาเป็นประธานวางศิลา วิหารหลิ่มเยี้ยงไท้ พร้อมกันนี้ทางศาลเจ้าแม่ทับทิมสนามชัยเขต ยังได้เข้าในเครือ( เม่งเลี้ยง) ลำดับที่ 67 โดยองค์โป๊ยเซียนโจวซือ ได้ประทานชื่อว่า เม่งเช็งเซี่ยงตั๊ว สนามชัยเขต หรือ สมาคมสว่าง ศาลเจ้าแม่ทับทิม

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645