Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา เปิดพื้นที่จัดงาน “ MICE Business Roadshow เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera ”

ในวันนี้ 18 พ.ย.64 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ร่วมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงาน “ MICE Business Roadshow เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.เอนก นุรักษ์ รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) , นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปราจีนบุรี , นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายขจรเดช อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าว เพื่อนำไปจัดทำเป็น Package สำหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 80 ท่าน โดยรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 Business Matching โดยมี Seller ประมาณ 30 หน่วยงาน 40 ท่าน และช่วงที่ 2 การเสวนา Debrief “Creative New Destination Eastem Coastal Rivera CVTE” มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 ท่าน


นาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยว ชาวไทย เวียดนาม กัมพูชา รวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ที่สนใจ โดยเชื่อมโยงเส้นทาง จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และได้อธิบายถึงความพร้อม สวนนงนุช พัทยา นอกจากความสวยงามของสวนในฐานะที่เป็น 1 ใน 10 สวนที่สวยที่สุดในโลก และมีสวนสวย มากกว่า 40 สวน เราได้ตระหนักถึง การดูแลสุขภาพ ซึ่งสวนนงนุชพัทยา ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก เรามีสวนเกษตร ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับลูกค้า มีสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับคนรักสุขภาพ มีคลินิกการแพทย์แผนไทย


ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมเสวนาจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสวนลอยฟ้า 2 สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งตอบรับทำตามโครงการ PATTAYA MOVE ON ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA+ และ Safe travels ที่ได้รับการรับรองจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย