Input your search keywords and press Enter.

สวนแรกหลังเปิดเมือง สวนนงนุชพัทยาเนรมิตสวนมิตรภาพในอุซเบกิสถาน กระชับความสัมพันธ์

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากกว่า 100 คน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตรภาพอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย (Friendship Garden) ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – อุซเบกิสถานโดยมี MR. FAKHRIDDIN SULTANOV กงสุลใหญ่และผู้แทนถาวรแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจําคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุชพัทยา


นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ไทยกับอุซเบกิสถาน มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน วันนี้ทางสวนนงนุชพัทยา ได้เข้าทำสวนแห่งมิตรภาพ ให้เกิดความเป็นสง่าสวยงาม และเป็นพยานแห่งมิตรภาพฉันพี่น้อง ที่เจริญเติบโตและมั่นคง ดั่งต้นไม้ที่ปลูกขึ้นทุกต้นในสถานที่แห่งนี้ ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวน นำต้นไม้นับพันต้น เข้าปรับภูมิทัศน์ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิด Friendship Garden ซึ่งถือว่าเป็นสวนแรกหลังจากที่มีการเปิดเมืองในช่วงสถานการณ์โควิด และเป็นสวนที่ 11 ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน


และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก.ร่วมไปถึงประเทศไทย พนักงานสวนนงนุชทุกคน ก่อนไปทำงานในพื้นที่นอกสวนนงนุช ต้องผ่านการตรวจ คัดกรองโควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ร่วมถึงกลับเข้ามาภายในสวนนงนุช ก็ต้องได้รับการตรวจอีกรอบเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับพนักงานและประชาชน ที่จะต้องเข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนนงนุชอีกด้วย


ทางเอกอัครราชทูตอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย และสวนนงนุชพัทยา ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เนรมิตสวนมิตรภาพแห่งนี้ ให้เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ไมตรี และเกิดความร่มเย็นสวยงาม ขึ้นภายในสถานทูตฯ ให้มีความร่มรื่นและงดงาม