Input your search keywords and press Enter.

ทหารเรือร่วมท้องถิ่น นำกำลังพลเครื่องอุปโภค ช่วยประชาชนประสบอัคคีภัย

                ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับการประสานจาก นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่6  ตำบลสัตหีบ ว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน เนื่องจากระบบไฟฟ้าลัดวงจร บ้านเลขที่ 53/2 หมู่6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ของ นาย อุทัย นวลมณี เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมานั้น

 

ในวันนี้ 7 พ.ย.2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น นำเครื่องอุปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ทางผู้ประสบอัคคภัยขาดเหลือมามอบให้ และได้สอบถามสำรวจถึงความเดือดร้อน เพื่อให้การสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือในเรื่องการบูรณซ่อมแซมต่อไป

           

     

และในโอกาสเดียวกันนี้ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมด้วย นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ได้นำสิ่งของจำเป็นในการบูรณซ่อมแซมบ้านพักอาศัยมามอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเช่นกัน ถือเป็นการบูรณการร่วมกันในการแสดงน้ำใจ และให้ความช่วยเหลือ พี่ น้องประชาชน ที่อยู่ร่วมกันในสังคม