Input your search keywords and press Enter.

พัทยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด แรงงานต่างด้าว หลังภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมแล้วกว่า 80%

PATTAYA BLUE ZONE เมืองพัทยาเดินหน้าฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ หลังกระจายวัคซีนให้ชาวบ้านครอบคลุมกว่า 80% สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรับเปิดประเทศ


ตามที่เมืองพัทยา ได้วางมาตรการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยมีการให้บริการกับประชาชนตามการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมาทั้งวัคซีนจากส่วนกลาง และวัคซีนทางเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง จนล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้เมืองพัทยาได้จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุมกว่า 80% และยังคงเดินหน้ากระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่ง EEC นั้น
มีรายงานว่า ในวันนี้ 1 พ.ย.64 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ซึ่งเมืองพัทยากำหนดเป็นสถานที่ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมืองพัทยา ตามโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน เป็นการให้บริการวัคซีนกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในระบบธุรกิจต่างๆ ในเมืองพัทยาอย่างถูกกฎหมาย ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของเมืองพัทยา และนัดหมายให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 830 ราย โดยมี คณะทำงานนายกเมืองพัทยา และทีมงานกลุ่มเรารักพัทยา คอยอำนวยความสะดวกและควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวผู้มารับบริการ


ทั้งนี้ ตามแนวทางของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะยังเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในเมืองพัทยาไปสู่ PATTAYA BLUE ZONE ตามมาตรฐาน SHA Plus+ ที่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจสาขาต่างๆ ในเมืองพัทยา ทั้ง ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า โรงละคร และร้านอื่นๆ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 70% และพนักงานต้อนรับส่วนหน้า หรือ Frontline ที่ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง ต้องได้รับวัคซีน 100% อย่างต่อเนื่อง ต่อไปด้วย