Input your search keywords and press Enter.

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมและสนามแข่งขัน เรือใบรายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ซึ่ง จัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้าย

วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมและสนามแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) จัดให้มีขึ้ ระหว่างวันที่ 22 ถึง 30 ตุลาคม 2564


โดยในวันนี้ เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleet ซึ่งการแข่งขันในปีนี้ เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้แยกจัดการแข่งขันและประกอบพิธีมอบรางวัล ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ตามวันและประเภท ต่างๆดังนี้
– วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER 4.7 , 420 , 470
– วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท LASER STANDARD, LASER RADIAL, OPTIMIST green fleet
– วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564 ทำการแข่งขันในประเภท OK , Super moth และ Optimst Gold fleet