Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี ปลอดภัย ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากสุดอันดับ 3 ของประเทศ เตรียมพร้อมเปิดเมือง 1 พ.ย.

มีรายงานข้อมูลจาก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน เรื่องสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทย ภาพรวมมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วที่ 72,812,483 โดส เป็นวัคซีน เข็ม 1 ทั้งหมด 41,075,152 โดส หรือคิดเป็น 57%
ส่วนวัคซีน เข็มที่ 2 ทำการฉีดแล้ว 29,469,487 โดส หรือคิดเป็น 40% และวัคซีน เข็มที่ 3 ฉีดแล้ว จำนวน 2,267,844 โดส หรือคิดเป็น 3%


สำหรับ การฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว ในเข็มที่ 1 จำนวน 77% และเข็มที่ 2 จำนวน 56.5% โดยพื้นที่ที่มีการรับวัคซีนไปแล้วมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ ที่ 108.4% รองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต ที่ 83.7% และจังหวัดชลบุรี ที่ 81.1%


มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ทั้งวัคซีนจากส่วนกลาง และวัคซีนทางเลือก ที่ประสานงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว รับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 ในส่วนของ อ.เกาะสีชัง อ.ศรีราชา อ.บางละมุง เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ และเมืองพัทยา ซึ่งพบว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวชลบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างใจจดใจจ่อ