Input your search keywords and press Enter.

คณะลูกเสือนาวี มอบเงินสมทบทุน โครงการกองทุนในหลวง ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก

เมื่อ 26 ต.ค.64 คณะสโมสร​ลูกเสือ​นาวี​ นำโดย พล.ร.อ.ศุภพง​ษ์​ ศิริ​สนธิ​ นายกสโมสรลูกเสือนาวี, พล.ร.อ.ทักษิณ​ ฤกษ์​สังเกตุ, พล.ร.อ.เชษฐา​ ใจ​เปี่ยม และ ดร.แสวง บุญ​ญา​สุวัฒน์ เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 215,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดหาสิ่งของ​ช่วยเหลือให้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนของในหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในที่ทุรกันดาร​บนดอย ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี พลเรือเอก​ พงษ์​เทพ​ หนู​เทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ​ราช​ประชา​นุ​เคราะห์​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร