Input your search keywords and press Enter.

ครอบครัว โขนแจ่ม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดนาจอมเทียน

วันนี้ 24 ต.ค.64 ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ครอบครัวโขนแจ่ม นำโดย นายเสนาะ นางอังคณา โขนแจ่ม บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง บริษัท บีเอซี คอนกรีต จำกัด เป็นประธานทอดผ้ากฐิน คุณสายพร จุรีกานนท์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอุปถัมภ์ คุณเจริญ จุรีกานนท์ คุณภัณฑิรา จุรีกานนท์ เป็นประธานร่วม มีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนชาว ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ได้จตุปัจจัย จำนวน 1,870,935 บาท


ถวายแด่ พระครูปลัดสมศักดิ์ ตาณรโต (พระอาจารย์ตุ้ม) เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียน เพื่อสมทบทุน ปฏิสังขรณ์บูรณะพระอุโบสถหลังเก่า-อุโบสถหลังใหม่ และศาลาราย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถาวรวัตถุ จรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนต่อไป โดยผู้เข้าร่วมในพิธี ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณะสุข กำหนด อย่างเคร่งครัด


สำหรับ ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทย มีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวร เพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน กฐิน มีกำหนดระยะเวลาที่ถวาย จะถวายตลอดไป เหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน ซึ่งจะเป็นช่วงพิธีกรรม หลังจากวันออกพรรษาแล้ว