Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา พร้อมสนับสนุน Pattaya Moves on ด้วยความพร้อม 360 องศา ประเดิมกิจกรรมแรกประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2021

ตามที่เมืองพัทยา ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ มาโดยตลอดทั้งในเรื่องของการบริหารจัดสรร การกระจายวัคซีนให้ประชาชน ควบคู่กับการพิจารณาวางแผนหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จึงได้จัดทำโครงการ Pattaya Moves on ด้วยการกำหนดจัดกิจกรรมสร้างสีสัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.

สวนนงนุชพัทยา ตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐ ดำเนินการตามโครงการ Pattaya Moves on เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยได้รับมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นเครื่องหมาย ที่แสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อนำร่องแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย


สวนนงนุชพัทยา เปิดพื้นที่โรงละครสกาล่า นงนุชพัทยา ให้จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 รอบ Preliminary Show ที่กำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 22 ต.ค.64 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และในการประกวดรอบสุดท้ายหรือ Final Show กำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 19.45 น. ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างบูรณาการขั้นสูงสุด ในสถานที่แสดงมหรสพ


ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางพร้อมรับการเปิดประเทศ และเมืองพัทยา ในโครงการ Pattaya Moves on ในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้
และโอกาสนี้ สวนนงนุชพัทยา จึงขอขยายระยะเวลา โปรโมชั่นฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา ฟรี ออกไปอีก จากเดิมถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ขยายเวลาถึง 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ เมืองพัทยา อีกด้วย