Input your search keywords and press Enter.

ท่องเที่ยวพัทยาคึกนัก ท่องเที่ยวแห่จองที่พัก เตรียมเปิดเมือง 1 พ.ย.

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า จากที่มีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้มีการจองห้องพักไว้
นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า จากที่มีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ได้จองห้องพักจะจองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนวันธรรมดายอดจองห้องพักยังมีน้อย เมืองพัทยายังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย หลังจากที่มีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยาดีขึ้น ส่วนในช่วงวันหยุดยาวมียอดจองห้องพัก ตามโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา เกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ระบบการจองยังมีการขัดข้องเรื่อง ระบบการปรับเปลี่ยนราคา ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางผู้ประกอบการโรงแรม ได้กำหนดราคาในช่วงไฮซีซั่น ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการปรับลดราคาห้องพักลง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน อยากให้ภาครัฐมีการขยายสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดี จากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ยังคงได้รับกระเสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวไทย และเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้เป็นอย่างดี


ด้านผู้ประกอบการและภาคเอกชนนั้น มีความพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา แต่ได้มีการขยายระยะเวลาเปิดเมืองไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.64 เนื่องจากวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการเร่งฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน ในพื้นที่ให้ได้รับวัคซีนเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ประกอบการต่างก็มีความพร้อม ในการเปิดเมือง ในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร เริ่มมีการเรียกพนักงานกลับมาทำงาน จะเห็นได้ว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา คึกคักมากขึ้น ส่งผลให้วันที่ 1 พ.ย.64 นี้ เมืองพัทยา พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตามที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนวันธรรมดายอดจองห้องพักยังมีน้อย


เมืองพัทยา ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย หลังจากที่มีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เมืองพัทยาดีขึ้น ส่วนในช่วงวันหยุดยาวขณะนี้มียอดจองห้องพักตาม โรงแรมต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยาเกินกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ระบบการจองก็ยังมีการขัดข้อง ระบบการปรับเปลี่ยนราคา ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางผู้ประกอบการโรงแรมได้กำหนดราคาในช่วงไฮซีซั่น ซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการปรับลดราคาห้องพักลง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน อยากให้ภาครัฐมีการขยายสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ