Input your search keywords and press Enter.

รองกันต์ ลงขอบคุณชาวบ้านหลังพ้นตำแหน่งรอง นายกเล็กบางเสร่ ได้กำลังใจล้นหลาม

หลังจาก นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีคำสั่งให้ นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พ้นจากตำแหน่ง พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางภารดี อินอนงค์ ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 หลังจากได้ร่วมกันบริหารงานเทศบาลตำบลบางเสร่ มาเป็นระยะเวลากว่า 5 เดือนเศษ โดยนาย กันต์ ธนาอัครชล ได้น้อมรับในคำสั่งโดยไม่มีข้อกังขาใดๆ


โดยในเบื้องต้นได้เข้ากราบอำลาและขอพรจาก พระครูเกษม กิตติโสภณ (พระอาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ซึ่งเป็นพระเถรานุเถระที่ชาวบางเสร่เลื่อมใสศรัทธา เดินทางเข้าเยี่ยมอำลาคณะครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเสร่ วัดสามัคคีบรรพต ซึ่งอยู่ในกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางเสร่ ที่ได้รับมอบหมายจาก เทศบาลตำบลบางเสร่ ให้ดูแลอยู่อยู่ในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกฯ


จากนั้นได้นำคณะ จัดขบวนรถแห่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเสร่ ที่ได้ให้โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ซึ่งได้ให้รับการต้อนรับและให้กำลังใจ อย่างอบอุ่น


นายกันต์ ธนาอัครชล อดีตรองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ ได้กล่าวว่า น้อมรับในคำสั่งให้พ้นหน้าที่ รองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ และขอขอบคุณ ท่านนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ ตลอดจนคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ทุกคน ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลบางเสร่ ที่ได้ให้โอกาส เข้ามาทำหน้าที่รองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา


ถึงแม้ว่า จะถูกให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ แล้วก็ตาม ขอยืนยันว่าพร้อมที่จะยืนเคียงข้างช่วยเหลือ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวบางเสร่ อย่างต่อเนื่องต่อไป และกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมา นายกันต์ ธนาอัครชล อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ได้กล่าวในตอนท้าย