Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ขุดลอกคลองบ้านหนองตาสนเพื่อเพิ่มพลังการผลิตน้ำประปา

วันนี้ (28 ก.ย.64) เวลา 08.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว สั่งการให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย หลังได้งบประมาณขุดลองคลองบ้านหนองตาสน หมู่ที่ 1 ที่ใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้าน หนองตาสน หลังมีความตื่นเขินมากและทำให้หน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอไว้ใช้ทำน้ำประปา แจกจ่ายให้ประชาชน อีกทั้งเป็นการป้องกันหน้าแล้งปีหน้าที่จะมาถึง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ