Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ระดมเจ้าหน้าที่แก้ไขทางระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

วันนี้ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายจำเนียร  กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมด้วยนายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  นายมโนธัช กีทีปกูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บริเวณบ้านหนองหว้าหมู่ที่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แก้ไขทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายวันและเนื่องจากรูฝาท่อระบายน้ำเป็นรูเล็กส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทันจึงส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในวันนี้ทาง นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วและนำรถ JCB มาเปิดฝาท่อระบายน้ำ และใส่ตะแกรงเหล็กแทนฝาปูนเพื่อระบายน้ำได้รวดเร็วกว่าเดิม  นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกัน ช่วยเหลือและฟื้นฟู เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วหากได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนชำรุด ไฟฟ้าส่องสว่าง หรือมีเรื่องราวร้องทุกข์สามารถติดต่อ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่