Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันนี้ (26 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายมโนทัช กีทีปกูล รองประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต.เขาไม้แก้ว ม.1 นายเดชธกิจ กีทีปกูล ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เขาไม้แก้ว และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งมอบได้มอบให้ประชาชน หมู่ที่ 1 (อ่างห้วยลึก)และจะดำเนินการมอบให้ประชาชนในพื้นที่ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว เบื้องต้น พร้อมพบปะสร้างรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมารับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน หมู่บ้านของเรา

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่