Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้วลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งได้มอบให้ประชาชน บ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และจะดำเนินการมอบให้ประชาชนในพื้นที่ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว เบื้องต้น พร้อมพบปะสร้างรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมารับวัคซีน ป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน หมู่บ้านของเรา