Input your search keywords and press Enter.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน รับมอบชุด PPE หรือชุดกาวน์ป้องกันเชื้อ จากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ่อวินและตำบลเขาคันทรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านเขาหิน ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสู้ภัยโควิด-19 จาก บริษัท ทาทา สตีลการผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)มอบชุด PPE จำนวน 1200 ชุด จาก คุณพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-โรงงาน NTS จากบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน NTS และตัวแทนของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านเขาหิน และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษาตำบลเขาคันทรง ส่งตัวแทนมารับมารับมอบ และได้มอบให้ทางหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน โดยมีนายเอนก สุภาภรณ์ ประธานที่ปรึกษา นายประเทือง แสงเพลิง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ อาสาสมัครร่วมรับมอบนายเอนก ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจนำ ชุด PPE ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับบุคลากรขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี