Input your search keywords and press Enter.

น้ำใจไม่ขาดสาย สร้างขวัญกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้า สู้ภัย โควิด 19

เมื่อ 14 ก.ย.64 พระครูเกษม กิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต(บางเสร่นอก) และรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายพนธกรใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ผู้ใหญ่จันทร์เพ็ญ เอี่ยมสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสัตหีบ
ผู้ใหญ่อัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลสัตหีบ


จัดมอบข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม 80 ชุด ให้พ่อค้าแม่ค้า บริเวณวัดป่ายุบ อ.สัตหีบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการค้าขาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง “เราจะไม่ทิ้งกัน”