Input your search keywords and press Enter.

ผวจ.ชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครัวสนามและศูนย์พักคอย ทต.เกล็ดแก้วพร้อมมอบเครื่องอุปโภคให้ประชาชน

วันนี้ 14 ก.ย.64 ที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน ในครัวสนาม และศูนย์ พักคอยชุมชน CI เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยมี นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมตรี ตำบลเกล็ดแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ


สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ของ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฎิบัติหน้าที่ เสียสละเวลาอันมีค่า ทำเพื่อประชาชน ทั้งที่ครัวสนามและ ศูนย์ พักคอยชุมชน CI ซึ่ง ครัวสนามของ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจัดส่งอาหารให้ผู้กักตัวอยู่ตามครัวเรือน ถึง 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น จึงมอบเครื่องอุปโภค บริโภคไว้ให้กับทางเทศบาล ตำบลเกล็ดแก้วเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไป


ในการนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้น ฟ้าทะลายโจรและต้นกระชายขาว เพื่อเป็นที่ระลึก ก่อนจะเดินทางไป มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการกาชาดชลบุรีเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในช่วงที่ต้องเผชิญกับ วิกฤตโควิด19 เราจะผ่านไปด้วยกัน