Input your search keywords and press Enter.

ฉีดแล้ว คนพัทยา 2 พันคน ทยอยรับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก

วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 3 หมื่นโดส เริ่มฉีดให้คนท้องถิ่นเมืองพัทยาแล้ว นายกเมืองพัทยาเผย แผนกระจายวัคซีนวันละ 2,000 คน ให้ครอบคลุมประชาชน ผู้ลงทะเบียนชุดแรก 3 หมื่นคน


ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยา เป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม จากจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจำนวน 1 แสนโดส เพื่อกระจายให้กับประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาครอบคลุม 70% เสริมการกระจายวัคซีนหลัก จากทางรัฐบาลตามแนวทาง 120 วันเปิดประเทศ และแนวทาง Pattaya Move On เปิดเมืองท่องเที่ยว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 หรือต้นปี 65
วันที่ 31 ส.ค.64 มีรายงานว่า ประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยา ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านระบบเมืองพัทยา พร้อมนับพันคนทยอยเดินทางมารับวัคซีนที่ ศูนย์บริการวัคซีนเมืองพัทยา โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และผู้บริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยา หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจุฬาภรณืราชวิทยาลัย ในล็อตแรก จำนวน 60,000 โดส สำหรับกระจายฉีดป้องกันให้ประชาชนจำนวน 30,000 คน โดยเบื้องต้น ได้มีการวางแผนให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยา ให้ได้วันละประมาณ 2,000 คน คาดว่าน่าจะใช้เวลา 10-15 วัน ในการกระจายวัคซีนซิโนฟาร์ม ในล็อตแรกนี้