Input your search keywords and press Enter.

ฉีดแล้ว วัคซีนซิโนฟาร์ม อบจ.ชลบุรี หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในพื้นที่ ศรีราชา

ที่บริเวณอาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ให้การต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาชิก อบจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี ทั้งนี้มีการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงเรียนและประชาชนที่กำหนดตามเงื่อนไข โดยได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 และเข็มสองในวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


ทั้งนี้ วัคซีน ซิโนฟาร์ม ที่ อบจ.ชลบุรี ได้รับการสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการบริหารจัดการกระจายวัคซีน เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. การรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 2. การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี 3. การจัดสรรให้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดด้าน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วัคซีนซิโนฟาร์มที่ อบจ.ชลบุรี จะได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 110,000 คน หรือ 220,000 โดสนั้น เพื่อชาว จ.ชลบุรี ทั้งนี้ทาง อบจ.ชลบุรี ก็ได้เลือก อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นสถานที่ฉีดของ อ.ศรีราชา โดยจะเร่งฉีดให้กับประชาชนในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ใน จ.ชลบุรี