Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จัดทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทาง

วันนี้( 25 สิงหาคม 2564)เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  นายวิรัติ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อแก้ไขปรับปรุง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองฝั่งถนน ถนนบ้านห้วยไข่เน่า-ด่านผจญ หมู่ 4 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง เจ้าหน้าที่อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำรถตัดหญ้าพร้อม จนท. ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ