Input your search keywords and press Enter.

บางเสร่ สายธารน้ำใจจาก เพื่อน พี่ น้องในสังคม ยังคงไม่ขาดสาย “เจมส์” เขียงหมูตลาดแม่เตย – ห้างทองปัญญาบางเสร่ แพ๊คหัวใจใส่กล่องสู้วิกฤต โควิด19

โดยมี ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบางเสร่ อำนวยความสะดวก และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สร้างความมั่นใจ ให้แก่ พี่ น้อง ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ในคราวเดียวกันนี้ด้วย


เมื่อ 18 ส.ค. 64 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร้าน “เจมส์” เขียงหมู ตลาดแม่เตย และ ห้างทองปัญญา บางเสร่ โดย “เจมส์” พรชัย ปั้นประสงค์ และ เพื่อน ได้ร่วมปรุงอาหารสุกแบบสดๆ บรรจุใส่กล่อง มามอบให้ พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด19 ในพื้นที่ ส่งผลให้ต้องกักตัว และ ดูแลรักษาตนเองอยู่ที่บ้าน โดยมี “ ทนายช้าง” ประจักษ์ ศรีจินดา ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นางนฤมล จตุทอง เลขานุการนายกฯ และสมาชิกสภาฯ ให้การอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 สร้างความมั่นใจ ให้แก่ พี่ น้อง ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ในคราวเดียวกันนี้อีกด้วย