Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดอาหารกล่อง From The Sea ครัวเรือรบ ต้านภัยโควิด พร้อมน้ำดื่ม สนับสนุนให้แก่ครัวสนามในโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี อภิชัย สมพลกรัง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย พลเรือตรี ชวิน เวียงวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางไปส่งมอบอาหารกล่อง From The Sea ครัวเรือรบ ต้านภัยโควิด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 690 ชุด สนับสนุนให้แก่ครัวสนามในโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานจอดรถอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยในวันนี้มีผู้แทนชุมชนได้แก่ ชุมชนวัดมะลิ 1 ชุมชนวัดมะลิ 2 เขตบางกอกน้อย และ ชุมชนแก้วฟ้า ชุมชนจรัล 4 เขตบางกอกใหญ่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ชุมชน เดินทางมารับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้


ทั้งนี้ทัพเรือภาคที่ 1 จะยังคงจัดอาหารกล่อง From The Sea ครัวเรือรบ ต้านภัยโควิด พร้อมน้ำดื่ม สนับสนุนให้แก่โครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19” เช่นนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564