Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลบางละมุง ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย ตำบลเขาไม้แก้ว (community isolation)

วันนี้ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 ณ. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พักคอย ตำบลเขาไม้แก้ว (community isolation ) โดยมีนายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง นางจิรภาปัญญานาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ นายณัฐสิทธิ์ ประทุมรัตต์ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ในศูนย์พักคอยตำบลเขาไม้แก้ว โดยมีตัวแทนจากเทศบาลบางละมุง เทศบาลโป่ง เทศบาลหนองปลาไหล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา(จุดเขาไม้แก้ว)และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้

ด้านนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว เปิดเผยว่า ศูนย์พักคอย ตำบลเขาไม้แก้ว แห่งนี้เกิดขึ้นได้จากธารน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนด้วยส่วนนึงและร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เตียงนอน ที่นอน หมอน มุ้ง ซึ่งทางอบต.เขาไม้แก้ว นำอาคารอเนกประสงค์นำมาพัฒนาปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในให้เป็นศูนย์พักคอยขนาด 50เตียง แบ่งเป็นสองฝั่ง แยกชาย หญิงฝั่งละ25 เตียง หากในกรณีที่มีผู้ป่วยต้องถูกส่งตัวมาพักมากกว่าจำนวนเตียงที่ปัจจุบันมีรองรับยังสามรถเพิ่มจำนวนเตียงได้อีกเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้ออย่างรวดเร็วในชุมชน และลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล จำเป็นต้องแยกผู้ติดเชื้อ ออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด ในศูนย์แห่งนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยตลอด 14 วัน มีกล้องวงจรปิดดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีWi-Fi, โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ช่องทางการสื่อสารกับผู้ป่วย ช่วยให้เห็นหน้าคนไข้ สามารถสังเกตอาการเหนื่อยหอบขณะพูดคุยได้ มีบุคลากรทางการแพทย์ ใส่ชุด PPE ครบถ้วนตามมาตรฐานเข้าไปสร้างความเข้าใจการทำกิจกรรมแต่ละวัน

สำหรับศูนย์ดูแล COVID-19 Community Isolation คือ การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ที่ยังอยู่ในระหว่างการรอเตียง และกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี