Input your search keywords and press Enter.

พาณิชย์ชลบุรี ปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน

พาณิชย์จังหวัดชลบุรี พร้อม ภาคเอกชน และภาคส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี และ ภาคเอกชน ภาคส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชลบุรี จำนวน 22 คัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นำทัพสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัดคุณภาพดีครอบคลุม 6 หมวด มากกว่า 74 รายการ ออกตระเวนจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนถึงบ้าน
ด้านประชาชนที่มาใช้บริการ กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี สินราคาถูก อีกอย่างทำให้ไม่ต้องไปที่ห้าง เพราะมาให้บริการจนถึงซอยหน้าบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ให้ลดการออกจากบ้านให้น้อยที่สุด
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว “ขอบคุณโครงการดีๆ จากกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้นำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น”
ช่วงหนึ่งเดือนต่อไปนี้ จะมีคาราวานรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน จะตระเวนไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกทั่วพื้นที่ ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะสามารถนำสินค้า ต่างๆในราคาถูกไปจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนถึงชุมชน ซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีทั้งจังหวัดในภาวะที่ต้องประสบกับภัยโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ บรรเทาความเดือดร้อน ของ ประชาชน ช่วงต้องดูแลตัวเอง งดการเดินทางไปที่เสี่ยง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด การที่ประชาชนต้องเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค จะมีความเสี่ยง นโยบายดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทาง ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ การกักตุนสินค้า และช่วยลดค่าครองชีพ
ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรม การค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
โดยจะเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และสินค้าเกษตร/สินค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 ผ่านรถ Mobile เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในการไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เกิดการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวต่อว่า รถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ตอบโจทย์การเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยในรถแต่ละคันจะมีสินค้าครอบคลุม 6 หมวด มากกว่า 74 รายการ สินค้าไฮไลท์ที่สำคัญ 6 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง นอกจากสินค้าราคาประหยัด 74 รายการที่นำมาจำหน่ายแล้ว ยังมีสินค้าชุมชนที่เชื่อมโยงจากผู้ประกอบการชุมชนมาจำหน่ายโดยตรงอีกด้วย จังหวัดชลบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 นี้ รวม 30 วัน ๆ โดยได้รับความร่วมมือ จากเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นอย่างดี โดยนโยบายดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทาง ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ การกักตุนสินค้า และช่วยลดค่าครองชีพ
รถMobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ตอบโจทย์การเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินภายใต้มาตรการควบคุมสูงสุดลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รถทุกคันที่ออกไปจำหน่ายสินค้าจะปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เช่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าทุกคนต้องได้รับการตรวจเชื้อว่าปลอดโควิดและมีการตรวจเชื้อซ้ำทุกสัปดาห์ โดยสินค้าทั้งหมดในรถมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พนักงานคนขายทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และน้ำตลอดเวลา


กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการติดตั้งจุดคัดกรอง/เครื่องวัดอุณหภูมิ มีการติดตั้งแถบการเว้นระยะของผู้ซื้อ ขึงเชือกกั้นแนวผู้ซื้อ จัดเจลแอลกอฮอล์เพื่อบริการผู้ซื้อ และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร
จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี ที่สนใจมาซื้อสินค้าได้ตามจุดต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซด์ www.chonburi.moc.go.th และ เพจ FB:สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี