Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

 

ในทุกปี สวนนงนุชพัทยา จะนำช้างแสนรู้ร่วมหล่อเทียนพรรษา ในโครงการ 9 วัน 9 วัด 9 ต้น เพื่อสืบสานประเพณีไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ ได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายยังวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปีนั้น


แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัส โควิด 19 ไปทั่วประทศ และเพื่อเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 1 คู่ ถวายหลวงพ่อทองสุข เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ภายในอาคารวัตถุโบราณสวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า “หลวงพ่อทองสุข” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แกะสลักด้วยไม้สัก รูปแบบล้านนา ปางประทานพร อายุกว่า 400 ปี ที่นำมาประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัตถุโบราณสวนนงนุชพัทยา ที่ได้จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่โชว์วัตถุโบราณยุคเก่า สำหรับให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศ และเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ศึกษาความเป็นมาของบรรพชน ตลอดจนวัตถุล้ำค่าทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นอาคารวัตถุโบราณ เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ส่วนหนึ่งของสวนนงนุชพัทยา ที่สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645