Input your search keywords and press Enter.

ด่วน สั่งห้ามเข้า-ออก บริษัท แด – เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บ้านบึง ชลบุรี

ช่วงเย็นวันที่ 24 ก.ค.64 มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่ง ห้ามผู้ใดเข้า – ออก “สถานประกอบการ “บริษัท แด – เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด” เลขที่ 199/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์
การระบาดของโรค ให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0908535645