Input your search keywords and press Enter.

กำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ร่วมเทใจสู้ภัยโควิด19 สนับสนุนเงินให้ศูนย์พักคอย ตำบลเขาไม้แก้ว 

นายคณาเดช ผิวน้อย กำนันตำบลเขาไม้แก้ว เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทางกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว ขอร่วมสนับสนุนเงินให้ศูนย์พักคอย ตำบลเขาไม้แก้ว เดือนละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อสำหรับช่วยลดความแออัดของผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล ไปจนกว่าจะไม่มีผู้ป่วย ที่ มาพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ตำบลเขาไม้แก้ว