Input your search keywords and press Enter.

ทต.เกล็ดแก้ว เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงในชุมชน หลังมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


ตามที่ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดอำเภอสัตหีบฝ่ายความมั่นคง สาธารณะสุขอำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สัตหีบ กม.10 ตร.สภ.สัตหีบ เพื่อสำรวจและจัดตั้ง ศูนย์พักพิงในพื้นสัตหีบ ตามคำสั่ง ผวจ.ชลบุรี จำนวน 200 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และไม่สามารถทำการกักตัวที่บ้านได้ เพื่อมุ่งลดการแพร่ระบาดเชื้ออย่างรวดเร็วในชุมชน และลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อกำหนดสถานที่ และจำนวนเตียงที่รับได้ รวบรวมนำเสนอที่ประชุม สบค.จังหวัดชลบุรี ต่อไป นั้น


ในวันนี้ 21 กค.64 นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าสำรวจและเตรียมความพร้อมของอาคาร ภายในเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในการแยกกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) เพื่อเตรียมรองรับตามคำสั่ง ผู้ว่าจังหวัดชลบุรี ที่จะนำมาพักและคัดกรอง เพื่อรักษาตัวในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และจังหสัดชลบุรี มีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และในระยะเวลาอันสั้นนี้ อาจทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการรองรับผู้ป่วย ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการประชุม เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย การแยกกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่นำมากักตัวเพื่อคัดกรอง


ซึ่งทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มาสำรวจอาคารแห่งนี้ เพื่อเตรียมปรับปรุงและจัดระเบียบพื้นที่ภายใน ในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ในการการแยกกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) ตามคำสั่งผู้ว่าจังหวัดชลบุรี