Input your search keywords and press Enter.

นายอำเภอสัตหีบ พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบอาหารกลางวันพร้อมชุด ppeให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.กม.10

******นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นาง สุพัตรา เผือกประพันธุ์รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นาง อรกัญญา ปาณะวงศ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นาย กิติ อุดม ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นาง วิภาดา ขะตะเจริญ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบนำคณะมอบอาหารกลางวันและชุดppeให้กับคณะ แพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19


*******นายกิตติพงษ์ กิติคุณ กล่าวว่า ได้นำอาหารมามอบและชุดppeให้ในวันนี้ เป็นการส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ. สัตหีบ กม.10 ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนเป็นกำลังใจ แทนคำขอบคุณในความเสียสละของทีมแพทย์ทุกท่าน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย