Input your search keywords and press Enter.

ผู้ประกอบการเมืองพัทยา วอนภาครัฐชัดเจนการเยียวยา จากผลกระทบโควิด 19

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ลุ้นมาตรการล็อกดาวน์ หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งไม่หยุด ตั้งคำถามภาครัฐจะเยียวยาผู้ประกอบการอย่างไร หลังผ่านพ้น 14 วัน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกล่าสุด ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน กระทรวงสาธารณสุข จึงให้มีมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการทางสังคม ก่อนที่ ศบค.ใหญ่จะประชุมหารือถึงแนวทางการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โดยจะมีข้อกำหนดการประกาศใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 14 วัน ในเรื่องมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 นี้ เป็นต้นไปนั้น


นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ผลกระทบมีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดตั้งรอบแรก ผู้ประกอบการเองก็พยายามปรับธุรกิจเอาตัวรอด ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อมาโดยตลอด ที่ผ่านมาพยายามสอบถามความชัดเจน เกี่ยวกับมาตรการการเยียวยาจากผลกระทบดังกล่าว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้ การออกมาตรการต่างๆ ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐยังดูมีความทับซ้อนกัน ทำให้ผู้ประกอบการเองไม่สามารถมองเห็นทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต แม้ผู้ประกอบการเองจะทำตามนโยบายต่างๆ แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือความชัดเจนของทางภาครัฐที่ต้องให้ผู้ประกอบการแน่ใจด้วยว่า จะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร ในช่วงประกาศการล็อกดาวน์ 14 วัน และแนวทางหลังจากนั้น จะเป็นแบบไหน ผู้ประกอบการก็ยังไม่สามารถรู้ได้


ในส่วนของภาคเอกชนเองได้นำเสนอโครงการพัทยามูฟออนเตรียมความพร้อมในการเปิดเมือง 1 ก.ย.64 ที่ต้องทำงานควบคู่กันไป อยากฝากไปยังภาครัฐว่า หากมีการออกมาตรการล็อกดาวน์อะไรก็ตาม ก็ควรมีความชัดเจนเรื่องของมาตรการเยียวช่วยเหลือด้วยว่าแนวทางที่จะให้กับผู้ประกอบการ ในเมืองท่องเที่ยวอย่างไรด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645