Input your search keywords and press Enter.

กำลังใจ ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา มอบข้าว ขนม น้ำดื่ม ให้ รพ.สัตหีบ กม.10

วันที่ 10 ก.ค.64 ที่โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี คุณธนภร เผือกน้อย ประธานชมรม วรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา พร้อมคณะเดินทางมามอบ ข้าวกล่อง 200 กล่อง ขนมหวาน 200 กล่อง น้ำดื่ม 100 แพ็ค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เพื่อเป็นเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายแพทย์ชีวิน ประพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 รับมอบ
ทาง ชมรม วรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสา มีความห่วงใยและความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับทุกพื้นที่ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ จึงร่วมกัน นำ ข้าวกล่อง 200 กล่อง ขนมหวาน 200 กล่อง น้ำดื่ม 100 แพ็ค มามอบให้กับ รพ.สัตหีบ กม.10 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้า ในการปฎิบัติภารกิจ ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยและมีความเสี่ยง เป็นอย่างมาก

 
ในการนี้ทาง ชมรม วรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบจิตอาสาขอแสดงความห่วงใย กับพี่น้องประชาชน ชาวสัตหีบ และให้ประชาชนทุกคนป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด19 ให้มากกว่าเดิม สวมใส่แมสให้มิดชิด ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่แออัดจนเกินไป เราขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนปลอดภัย และผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 นี้ ไปด้วยกันให้ได้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323