Input your search keywords and press Enter.

ทต.โป่ง ทำบุญเทศบาลเพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจาก กกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

วันนี้ 10 ก.ค.64 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นำเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญเทศบาลเพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งในการทำบุญวันนี้เพื่อเป็นการเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ผู้บริหารชุดใหม่ ที่ได้เข้ามาบริหารเทศบาล หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชานในพื้นที่ตำบลโป่ง ให้เข้ามาทำหน้าที่ในการดูแล รับใช้ประชาชนตำบลโป่ง


ทั้งนี้หลังจากที่ทาง กกต.ชลบุรีได้ทำการรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบา ในการเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา อย่างเป็นเอกฉันท์ และคณะผู้บริหารก็ได้ทำการเปิดสภา และทำการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ มาในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง จึงได้ถือฤกษ์ดีในวันนี้ในการทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน โดยในวันนี้พบว่ามีในส่วนของข้าราชการ พนักงานลูกจ้า พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญกัน โดยปฏิบัติตามมาตราการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645