Input your search keywords and press Enter.

​ผู้รับเหมาหยุดปรับปรุงภูมิทัศน์หลังมีชาวบ้านรวมตัวกันไม่พอใจที่โค่นต้นหูกวาง

 

 

จากกรณีเมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาระยะทาง 2.7 กม. โดยว่าจ้าง บริษัท นงนุชแสนต์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ด้วยงบประมาณกว่า 166 ล้านบาท โดยดำเนินการปรับพื้นที่เปิดหน้างาน ก่อนมีกระแสเรียกร้องให้หยุดและพิจารณาโครงการใหม่ เนื่องจากมองว่าเป็นการทำลายธรรมชาติ และอยากให้มองในส่วนของความจำเป็นในการนำงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

ล่าสุดวันนี้ 18 สิงหาคม 2564 บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาดูเงียบเหงา หลังจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการติดต่อระหว่างกัน และเป็นการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยหนึ่งในนั้นคือ ห้ามผู้ใดใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เว้นแต่เพื่อการประกอบอาชีพตามปกติของชาว ประมงพื้นบ้าน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาเหนือทางบริษัท นงนุชแสนต์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ได้ดำเนินการหยุดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาระยะทาง 2.7 กม. โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมมาเก็บกวาดขยะชายหาด ส่วนบริเวณชายหาดพัทยาเหนือถึงชายหาดพัทยาพัทยาใต้ เป็นไปอย่างเงียบสงบ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้ติดป้ายประกาศขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ประชาชนใช้พื้นที่บริเวณชายหาด ส่วนผู้ประกอบการร่มเตียงที่เคยทำมาค้าขายก็เก็บของปิดร้าน พร้อมหยุดให้บริการตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พบเพียงประชาชนบางส่วนที่มาออกกำลังกายเดินเล่นบริเวณริมฟุตบาท ในขณะที่ผู้รับเหมาได้หยุดการทำงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ชั่วคราวหลังมีชาวบ้านไม่พอใจในการโค่นต้นหูกวางบริเวณชายหาด