Input your search keywords and press Enter.

สถานีตำรวจภูธรบ่อวินรับคณะผู้ตรวจราชการประจำปี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม. พ.ต.อ. กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการงานจเรตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สภ.บ่อวิน โดยมี พ.ต.อ.ปพนพัชร์ ใบยา ผกก.สภ.บ่อวิน พ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ รอง.ผกก.ป. พ.ต.ท.สายชล ศักดิ์ประศาสตร์ รอง.ผกก. (สอบสวน) พ.ต.ท.วิรัตน์ เขจรรักษ์ รอง.ผกก.สส. พ.ต.ต.อัครชัย วงศ์คำโสม สวป. พร้อมคณะข้าราชตำรวจ และ กต.ตร.สภ.บ่อวิน ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีหัวข้อตรวจราชการงาน 5 ด้าน ดังนี้

1.ด้านบริการทั่วไป 2.ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร 5.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ตรวจการฝึกแถว/การฝึกยุทธวิธีตำรวจ/การควบคุมฝูงชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา