Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สั่งการให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความมั่นใจให้กับครูและผู้ปกครอง ก่อนที่จะเปิดเทอมนี้และจะมาพ่นอีกครั้งก่อนมีการกำหนดวันเปิดเทอมที่ชัดเจนอีกครั้ง