Input your search keywords and press Enter.

ร่วมมอบวัตถุดิบครัวสนามรักสัตหีบ ส่งอาหารจากใจสู้ภัยโควิด

 


วันนี้ 11 พ.ค.64 นายพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) นายณัฐฆัฏ แสนสุข ผู้แทน ซีพีเอฟ นายเวคิน ตั้งกุลรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นายจิระศักดิ์ ประทุมทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปมณฑล สำนักปฏิบัติการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันส่งมอบวัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร ให้กับ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทน นายอำเภอสัตหีบ พระครูปิยกิจวิบูลย์ เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียน และเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปส่งยัง ครัวสนามรักสัตหีบ เพื่อประกอบอาหารพร้อมทาน เป็นเสบียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ณ. ครัวสนามรักสัตหีบ วัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ และผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” และ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยการสนับสนุนภารกิจของ ครัวสนามรักสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวม 3 จุด ได้แก่ วัดอัมพาราม, วัดสัตหีบ และ วัด กม.10 โดยซีพีเอฟส่งมอบวัตถุดิบอาหารสด เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน เป็นเสบียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ขณะที่ซีพี ออลล์ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย ส่งถึงมือแพทย์และพยาบาล และประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจทีมแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่


โดยในครั้งนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้มอบวัตถุดิบอาหารสด เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน ได้แก่ เนื้อไก่ 3500 กิโลกรัม, ไข่ไก่ 1200 แผง, ข้าวสาร 6000 กิโลกรัม, น้ำมันพืช 50 ลัง, น้ำปลา 70 แกลลอน, ซอสปรุงรส 50 แกลลอน, น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม,- น้ำมันหอย 50 แกลลอน , รสดีไก่ 40 กิโลกรัม, ผงชูรส 30 กิโลกรัม, ซีอิ๊วดำ 12 ลัง, เกลือ 20 กิโลกรัม, น้ำส้มสายชู 20 แกลลอน และด้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบ เจลแอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย ได้แก่ แอลกอฮอลล์เจล 1,000 แกลลอน, น้ำดื่ม 7,200 ขวด , หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น


ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 ได้กล่าวขอบคุณบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในความมีน้ำใจที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบที่ร่วมกันบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารเข้ามาเป็นจำนวนมาก พร้อมกับกล่าวต่ออีกว่า ครัวสนามรักสัตหีบ ในครั้งนี้เราทำเพื่อให้ชาวสัตหีบมีส่วนร่วมทุกๆคน โดยมีแม่ครัว พ่อครัว จากประชาชนในพื้นที่มาช่วยกันปรุงอาหาร ก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่นำข้าวกล่องไปส่งถึงที่บ้าน มอบให้ผู้ที่เดือดร้อนที่อาศัยอยู่ในอำเภอสัตหีบสัตหีบ ทั้งหน้าที่ของรัฐ และ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมถึงประชาชน ที่ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 โดยครัวสนามรักสัตหีบ มีทั้งหมด 3 ที่ ได้แก่วัดอัมพาราม ต.นาอมเทียน, วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ และ วัด กม.10 ต.พลูตาหลวง โดยทั้ง 3 แห่งจะประกอบอาหารร่วมกันทั้งหมด วันละ 6,000 กล่อง เป็นเวลา 10 วัน รวม 60,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 13-22 พ.ค. 2564 พร้อมกับนำไปแจกจ่ายให้ทั้ง 5 ตำบล ตำบลแสมสาร – ตำบลพลูตาหลวง – ตำบลบางเสร่ – ตำบลนาจอมเทียน และ ตำบลสัตหีบ โดยตำบลละ 1000-2000 กล่อง โดยโครงการนี้ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพวกเราทุกคนในสัตหีบ มาช่วยกันมีส่วนร่วมด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในอำเภอสัตหีบโดยส่งกำลังใจผ่านข้าวกล่อง ไปถึงทุกคนในอำเภอสัตหีบ ให้ผ่านพ้นความยากลำบาก ในสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323