Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนเร่งด่วน “ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อน”

วันที่ 27 มษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิก อบต. ม.1 ตรวจสอบถนนทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมต่อถนน(ซอยบ้านป้าทุม) ถนน 331 หมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกหนัก เกิดน้ำเซาะทางลึกจึงได้ประสานกับผู้รับเหมาถนนเส้นดังกล่าวนำดินลูกรังมาลงและปรับดินให้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย


จุดที่2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางและตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยืนออกมาปลุกคลุมถนนข้างทาง วันนี้นำรถตัดหญ้าพร้อมทีมงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วนำเครื่องตัดหญ้าลงพื้นที่ถนนสายบ้านลุงเชียร บ้านภูไทร ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อวางแผนแก้ไขปรับปรุงต่อไป

#พบเห็นไฟฟ้าสาธารณะดับ
#พบเห็นทางชำรุด
ร้องเรียนร้องทุกข์ 038-072634-5 หรือ Inbox Facebook อบต.เขาไม้แก้ว