Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานแก้ไขปัญหาร้องเรียนเร่งด่วน “ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อน”

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิก อบต. ม.1 ตรวจสอบความคืบหน้าของการซ่อมถนนลูกรัง ซอยหลังโรงเหล็กหมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรีเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกหนัก เกิดน้ำเซาะทางลึก และมีคนนำเศษขยะมาทิ้งในล่องน้ำ

จึงได้สั่งการให้ จนท. อบต.นำรถ JCB และนำเศษปูกลบหลุมลึกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย


จุดที่2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางและตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยืนออกมาปลุกคลุมถนนข้างทาง วันนี้นำรถตัดหญ้าพร้อมทีมงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เขาไม้แก้วนำเครื่องตัดหญ้าลงพื้นที่ถนนสายหลัง โรงมันเส้น บ้านภูไทร ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อวางแผนแก้ไขปรับปรุงต่อไป

#พบเห็นไฟฟ้าสาธารณะดับ
#พบเห็นทางชำรุด
ร้องเรียนร้องทุกข์ 038-072634-5 หรือ Inbox Facebook อบต.เขาไม้แก้ว