Input your search keywords and press Enter.

ทสปช.ในทะเล ทรภ.1 แสดงพลังเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทสปช. 4 มี.ค.


ทัพเรือภาคที่ 1 รวมพลังสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดชุมพร แสดงพลังร่วมสร้างประโยชน์ เพื่อส่วนรวม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 4 มี.ค.


วันที่ 4 มี.ค.64 พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.1) เป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร


โดยมี พล.ร.ต.อภิชัย สมพลกรัง รอง ผบ.ทรภ.1/รอง ผอ.ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.1 และคณะผู้บังคับบัญชา ทรภ.1 ให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดชุมพร จำนวน 60 คน เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
กิจกรรมในวันนี้ ได้เริ่มจากการทำพิธีเชิญธง ทสปช. ขึ้นสู่ยอดเสา สมาชิก ทสปช.ในทะเล จังหวัดชุมพร ร่วมร้องเพลง ทสปช. พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณจะเป็นผู้ทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมและช่วยเหลือทางราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ
จากนั้น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 มอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่ วิทยากรดีเด่นและ สมาชิก ทสปช.ดีเด่น รวมถึงมอบอุปกรณ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับตัวแทนสมาชิก จากนั้นผู้ร่วมพิธีทั้งหมดร่วมกันรับฟังสานส์จาก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม และในลำดับสุดท้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับสมาชิกฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาล หัวเรือ ตลอดจนถึงชายหาดทรายรี


พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวไว้ ในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ว่า “ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ เป็นวันที่พวกเรา ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้มาร่วมกันประกอบพิธี เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมอันเสียสละ ของบรรพชน และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในอดีต รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงอุดมการณ์ ความรัก ความสามัคคี พร้อมร่วมกันปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้กำหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด – 19 แบบ NEW NORMAL ให้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พื้นที่โดยรอบ และบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นการรวมพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดชุมพร สมกับคำปฏิญาณที่ว่า “ข้าฯ จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น”
นับว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชน รวมไปถึงทำให้เกิดสาธารณประโยชน์ และประการสำคัญ เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของสมาชิก ทสปช.ในทะเล ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง และจะได้ร่วมกันสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ต่อไป


พลังสามัคคี พลังราชนาวี
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645