Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว เดินหน้าพัฒนาพื้นที่จัดทีมงานลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทาง

4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายวิรัติ ยังถาวร,นาย บัญชา อุดง สมาชิก อบต. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมตรวจสอบถนน ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อแก้ไขปรับปรุง

ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้า และตัดกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัยทั้งสองฝั่งถนน บริเวณซอยศาลเจ้า(บ้านห้วยไข่เน่า) หมู่ 4 ต. เขาไม้แก้ว อ. บางละมุง จ.ชลบุรี เนื่องจากมีหญ้าสูงปกคลุม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง เจ้าหน้าที่อบต.เขาไม้แก้ว ได้นำเครื่องตัดหญ้าพร้อม จนท. ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

หากพี่น้องประชาชนพบเห็นถนนชำรุดเสียหายไฟส่องสว่างถนนชำรุดสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ