Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมให้โอวาท จัดเลี้ยงอาหารทะเล ทหารใหม่สร้างขวัญกำลังใจ


*****วันนี้ 11 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเข้ารับการอบรมทหารใหม่ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยภายหลังจากการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล ที่กองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่


*****โดยพลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ บริเวณหน้าเสาธง กองบังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทพร้อมทักทายกำลังพล และทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกิบรม จำนวน 2,399 นายและในเวลา 10.20 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทักทายกำลังพล และทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,398 นาย


*****โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ กองทัพเรือ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นการฝึกหลักสูตรพลทหารใหม่ภาคสาธารณะ ผลัดที่ 3/63 ซึ่งมีกำลังพลเป็นจำนวนมาก ที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ เพื่อเข้ารับการฝึก จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ เพื่อให้กำลังพลทุกนาย ปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว และจากการดำเนินการที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเดินทางมารายงานตัวจนกระทั่งได้เข้ารับการฝึกกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมความพร้อม ในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียด ตั้งแต่การจัดรถรับ-ส่ง พร้อมทีมแพทย์เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดินทางมาจากภูมิลำเนา การจัดสถานที่คัดกรองอย่างละเอียดก่อนเข้ามายังหน่วยฝึก การจัดเตรียมที่พักอาศัยและสถานที่รับประทานอาหาร ตลอดจนรูปแบบการฝึกต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งการเตรียมการทั้งหมดในภาพรวมนี้ ได้ผ่านการวางแผนอย่างประณีต เพื่อทำให้ทหารกองประจำการทุกนาย ที่เข้ารับการฝึกในผลัดนี้ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการทุกนาย ตั้งใจรับการฝึกหลักสูตรพลทหารอย่างเต็มกำลังต่อไป โดยการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/63 นั้น นับเป็นการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้กองทัพเรือ ได้จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อที่จะสร้างให้ทหารใหม่ทุกนาย เป็นทหารกองประจำการ ที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีระเบียบวินัยที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


*****ในช่วงท้ายผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวว่า “ขอให้ทหารใหม่ทุกนายมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักอดทนอดกลั้นและมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะหล่อหลอมให้พวกท่านทุกคน เปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นกำลังพลที่มีความสำคัญของกองทัพเรืออีกส่วนหนึ่ง และพร้อมจะแยกย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ภายหลังการฝึกจบ ต่อไป”


ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลที่ กองทัพเรือ จัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ทุกนาย รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบริโภคอาหารทะเลที่มีความปลอดภัย โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดหาอาหารทะเลสด ประกอบด้วยกุ้ง หมึก และปลาทะเล จำนวน 3,000 กิโลกรัม จาก กลุ่มเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID – 19 โดยเจ้าหน้าที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือ ในกลุ่มแรงงานเรือประมง จำนวน 126 ลำ และกลุ่มแรงงานท่าเทียบเรือ 16 แห่ง โดยรถแช่แข็งบรรทุกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้เดินทางจากองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร มาถึงยัง ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับการจัดซื้ออาหารทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการในครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645