Input your search keywords and press Enter.

อาสากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยา จุดเขาไม้แก้วรับมอบ หุ่นฝึกซ้อม CPR

*****เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ จุดบริการประชาชน หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยา จุดเขาไม้แก้วไดรับมอบหุ่นฝึกการอบรมCPR(การปั๊มห้วใจ) จากร้านบูรพาอะไหล่ยนต์ เขาไม้แก้ว (หุ่น CPR) 1 ตัว สุดใจการไฟฟ้า (หุ่น CPR) 1 ตัว
นายเอกรินทร์ สารโพ (หุ่น CPR) 1 ตัว พี่พิน สำนักยาง (หุ่น CPR) 2 ตัว ร้านกระเพราถาด หนองหว้า 2 ตัว


*****โดยมีตัวแทนอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยา จุดเขาไม้แก้วรับมอบ หุ่นฝึกการอบรมCPR เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุที่ชีพจรหยุดเต้นในพื้นที่ต่อไปและนำไปฝึกสอนให้กับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยและหน่วยงานที่สนใจฝึกการทำCPR เบื่องต้น

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน