Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบ รักษาพื้นที่ไข่แดงเข้มปลอดโควิด 19 แสมสาร พระก็ไม่เว้น


*****ตำบลแสมสาร เหลือเพียง ตำบลเดียวที่เป็นไข่แดง ของ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ปลอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 วางมาตรการเข้ม ตรวจคัดกรองผู้เข้า-ออก พื้นที่


*****ในวันนี้ 22 ม.ค.64 นายประเสริฐ พิทักษ์กร นายก อบต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ชุด อปพร. และเจ้าหน้าที่ อบต.แสมสาร ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ผู้ที่จะผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยปิดเส้นทางเข้า-ออก ภายในพื้นที่ช่องแสมสาร ให้เหลือเพียงช่องทางเดียว ต.แสมสาร จึงนับเป็นไข่แดง ของ อ.สัตหีบ ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด


*****นายประเสริฐ พิทักษ์กร กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยสะสม 23 ราย กำลังรักษา 10 ราย รักษาหาย 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดมาจากบ่อนการพนัน ในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง กระจายอยู่ในทุกตำบลของ อ.สัตหีบ ยังคงเหลือเพียง ต.แสมสาร เพียงตำบลเดียว ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จึงได้มีการเข้มงวดอย่างจริงจัง ในการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ เหมือนเป็นไข่แดง ของ อ.สัตหีบ เลยทีเดียวที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่
นอกจากจะตรวจทุกคนที่ผ่านเข้าออกพื้นที่แล้ว แม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ จากวัดช่องแสมสาร ที่ได้นำสิ่งของมามอบให้กับ เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ยังไม่เว้น โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ถึงกับต้องลงมือตรวจวัดอุณหภูมิท่าน ด้วยตนเองเลยทีเดียว พระก็ไม่เว้นครับท่าน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323