Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วสั่งปรับภูมิทัศน์โดยรอบ อบต.เขาไม้แก้ว

*****วันนี้(14 มค.64)เวลา 10.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ยังถาวรบัญชา อุดง สมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นตรวจสอบบริเวณรอบๆบริเวณอาคารโดมปรับปรุงตัดแต่งตัดไม้ กิ่งไม้ และนำรถน้ำฉีดล้างทรายบนถนนบริเวณโดยรอบตัวอาคารโดมซึ่งเกรงเกิดอุบัติเหตุกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการใน อบต.เขาไม้แก้ว


*****หากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือพบเห็นท่อประปาชำรุด หรือไฟฟ้าข้างทางไม่สว่างให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนของแต่ล่ะหมู่บ้านเพื่อประสานงานมาทาง อบต.เขาไม้แก้ว หรือโทรศัพท์แจ้งมาที่เบอร์ 086-334-2285 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว